Polnisch

Polnisch

Polnisch | Russisch | Türkisch | Bulgarisch | Kurdisch | Persisch

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Informationsseite.

Cele (Ziele)

Głównym celem naszej działalności jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, pełnego i nieograniczonego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach naszej pracy dążymy do realizacji następujących celów:

 • przezwyciężenia, złagodzenia lub wyeliminowania w jak największym stopniu skutków niepełnosprawności i zagrożenia niepełnosprawnością
 • przezwyciężenia, wyeliminowania i złagodzenia ograniczeń w zdolności zarobkowej i potrzebie pielęgnacji
 • aktywizacji społecznej-wspierania rozwoju osobowości człowieka niepełnosprawnego, osiągnięcia i ułatwienia możliwie jak największej samodzielności w decydowaniu o sobie
 • aktywizacji zawodowej-ułatwienia osobie niepełnosprawnej aktywacji życia zawodowego poprzez uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia odpowiadającego skłonnościom i zdolnościom osoby niepełnosprawnej

Odbiorcy (Klienten)

Nasza oferta skierowana jest do osób:

 • niepełnosprawnych fizycznie
 • niepełnosprawnych psychicznie
 • psychicznie chorych z zaburzeniami osobowości i zachowania
 • upośledzonych umysłowo z niesprawnością intelektualną
 • osób dotkniętych niepełnosprawnością złożoną

Nasi klienci:

 • mieszkają we własnym domu
 • lub planują w najbliższym czasie zmianę miejsca zamieszkania
 • potrzebują pomocy w zakresie czynności życia codziennego i społecznego

Oferta (Angebot)

Udzielamy poradnictwa i aktywnej pomocy w dziedzinach życia codziennego takich jak:

 • Mieszkanie

pomagamy w znalezieniu i przeprowadzce do mieszkania odpowiadającego indywidualnym potrzebom osoby niepełnosprawnej

 • Sprawy urzędowe

    jesteśmy pomocni w prowadzeniu korespondencji z instytucjami i urzędami, załatwianiu spraw urzędowych

 • Zawód i praca

    pomagamy w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu odpowiedniej pracy

 • Zdrowie

    pomagamy w znalezieniu odpowiedniego lekarza, udzielamy porad na temat racjonalnego odżywiania

 • Życie społeczne i kulturalne

    wspieramy w nawiązaniu/utrzymaniu kontaktów z otoczeniem, prowadzeniu życia kulturowego

 • Dzień, czas wolny

    udzielamy poradnictwa w zakresie organizacji dnia codziennego, zagospodarowania czasu wolnego

    Kontakty społeczne (rodzina, przyjaciele, koledzy itp.)

    oferujemy pomoc przy rozwoju i utrzymaniu stosunków rodzinnych,społecznych

 • Pokonywanie kryzysów

    udzielamy wsparcia przy rozwiązywaniu konfliktów z krewnymi, przyjaciółmi, otoczeniem,
    jeśli jest to konieczne, w znalezieniu pomocy u specjalistów

 • Przyszłość

    pomagamy w planowaniu i rozwoju prespektyw życiowych

Wachlarz form naszej pomocy jest maksymalnie zindywidualizowany,dostosowany do aktualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i opracowywany wspólnie z naszymi klientami.

Pracownicy (Mitarbeiter/innen)

Zatrudniamy dyplomowanych pedagogów socjalnych, dyplomowanych pedagogów oraz pracowników z innych grup zawodowych.

Nasi pracownicy poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w regularnie odbywających sie szkoleniach oraz współpracę ze specjalistami.

Zatrudnione u nas osoby pochodzą z różnych kręgów kulturowych i językowych.
Obecnie możemy zaoferować pomoc w następujących językach:

 • niemieckim
 • polskim
 • rosyjskim
 • tureckim
 • bulgarskim
 • serbskim
 • macedońskim
 • kurdyjskim

W miarę zapotrzebowania oferta nasza poszerzana będzie o dalsze języki.

 

Koszty (Kosten)

Świadczone przez nas usługi, na podstawie ustaleń §§53ff SGB XII, finansowane są przez odpowiednią instytucję pomocy społecznej.

W przypadku zarobków lub majątku przekraczającego granice wyznaczone w SGB XII, konieczne jest współfinansowanie lub całościowe przejęcie kosztów świadczenia przez osobę niepełnosprawną.

W sprawach związanych ze złożeniem podania i finansowaniem, udzielamy fachowej porady.

Pomysłodawcy i założyciele (Initiatoren)

 • Institut für transkulturelle Betreuung (Betreuungsverein) e.V.
 • Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.
 • Betreuungsverein Hildesheim e.V.

AHMB e.V.

Zentrale
Eintrachtweg 19
30173 Hannover  
 
Tel.: 0511/ 22 00 79-0
Fax: 0511/ 22 00 79-49
E-Mail: info@ahmb.de
 
Außenstelle
Hamburger Str. 267
38114 Braunschweig
 
Tel: 0531/ 390 209-0
Fax: 0531/ 390 209-29
 
 
 
 
Folgen Sie uns auch auf Facebook
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.