Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Informationsseite.

Cele (Ziele)

Głównym celem naszej działalności jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, pełnego i nieograniczonego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach naszej pracy dążymy do realizacji następujących celów:

 • przezwyciężenia, złagodzenia lub wyeliminowania w jak największym stopniu skutków niepełnosprawności i zagrożenia niepełnosprawnością
 • przezwyciężenia, wyeliminowania i złagodzenia ograniczeń w zdolności zarobkowej i potrzebie pielęgnacji
 • aktywizacji społecznej-wspierania rozwoju osobowości człowieka niepełnosprawnego, osiągnięcia i ułatwienia możliwie jak największej samodzielności w decydowaniu o sobie
 • aktywizacji zawodowej-ułatwienia osobie niepełnosprawnej aktywacji życia zawodowego poprzez uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia odpowiadającego skłonnościom i zdolnościom osoby niepełnosprawnej

Odbiorcy (Klienten)

Nasza oferta skierowana jest do osób:

 • niepełnosprawnych fizycznie
 • niepełnosprawnych psychicznie
 • psychicznie chorych z zaburzeniami osobowości i zachowania
 • upośledzonych umysłowo z niesprawnością intelektualną
 • osób dotkniętych niepełnosprawnością złożoną

Nasi klienci:

 • mieszkają we własnym domu
 • lub planują w najbliższym czasie zmianę miejsca zamieszkania
 • potrzebują pomocy w zakresie czynności życia codziennego i społecznego

Oferta (Angebot)

Udzielamy poradnictwa i aktywnej pomocy w dziedzinach życia codziennego takich jak:

 • Mieszkanie

pomagamy w znalezieniu i przeprowadzce do mieszkania odpowiadającego indywidualnym potrzebom osoby niepełnosprawnej

 • Sprawy urzędowe

    jesteśmy pomocni w prowadzeniu korespondencji z instytucjami i urzędami, załatwianiu spraw urzędowych

 • Zawód i praca

    pomagamy w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu odpowiedniej pracy

 • Zdrowie

    pomagamy w znalezieniu odpowiedniego lekarza, udzielamy porad na temat racjonalnego odżywiania

 • Życie społeczne i kulturalne

    wspieramy w nawiązaniu/utrzymaniu kontaktów z otoczeniem, prowadzeniu życia kulturowego

 • Dzień, czas wolny

    udzielamy poradnictwa w zakresie organizacji dnia codziennego, zagospodarowania czasu wolnego

    Kontakty społeczne (rodzina, przyjaciele, koledzy itp.)

    oferujemy pomoc przy rozwoju i utrzymaniu stosunków rodzinnych,społecznych

 • Pokonywanie kryzysów

    udzielamy wsparcia przy rozwiązywaniu konfliktów z krewnymi, przyjaciółmi, otoczeniem,
    jeśli jest to konieczne, w znalezieniu pomocy u specjalistów

 • Przyszłość

    pomagamy w planowaniu i rozwoju prespektyw życiowych

Wachlarz form naszej pomocy jest maksymalnie zindywidualizowany,dostosowany do aktualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej i opracowywany wspólnie z naszymi klientami.

Pracownicy (Mitarbeiter/innen)

Zatrudniamy dyplomowanych pedagogów socjalnych, dyplomowanych pedagogów oraz pracowników z innych grup zawodowych.

Nasi pracownicy poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w regularnie odbywających sie szkoleniach oraz współpracę ze specjalistami.

Zatrudnione u nas osoby pochodzą z różnych kręgów kulturowych i językowych.
Obecnie możemy zaoferować pomoc w następujących językach:

 • niemieckim
 • polskim
 • rosyjskim
 • tureckim
 • bulgarskim
 • serbskim
 • macedońskim
 • kurdyjskim

W miarę zapotrzebowania oferta nasza poszerzana będzie o dalsze języki.

 

Koszty (Kosten)

Świadczone przez nas usługi, na podstawie ustaleń §§53ff SGB XII, finansowane są przez odpowiednią instytucję pomocy społecznej.

W przypadku zarobków lub majątku przekraczającego granice wyznaczone w SGB XII, konieczne jest współfinansowanie lub całościowe przejęcie kosztów świadczenia przez osobę niepełnosprawną.

W sprawach związanych ze złożeniem podania i finansowaniem, udzielamy fachowej porady.

Pomysłodawcy i założyciele (Initiatoren)

 • Institut für transkulturelle Betreuung (Betreuungsverein) e.V.
 • Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.
 • Betreuungsverein Hildesheim e.V.