Bulgarisch

Bulgarisch

Polnisch | Russisch | Türkisch | Bulgarisch | Kurdisch | Persisch

Wir danken unseren MitarbeiterInnen ganz herzlich für die Unterstützung bei der Erstellung dieser Informationsseite.

Цели
При хората с увреждания или при риск от увреждания трябва да се осигури участието им в обществения живот. 
Целите на нашите услуги са:

•   Да се предотвратят увреждания, да се отсранят,
    да се намалят, да се предпазват от влошаване и
    да се намалят последиците,

•   да се отсранят ограничаването на
    работоспособността и необходимостта от грижа,
    да се преодолеят, да се намалят и да се предпазят
    от влошаване,

•   да се осигури постоянното участие в трудовия
    живот в съответствие с наклонностите и
    способностите,

•   да се насърчава цялостното личностно развитие
    и да се даде възможност и облекчи участието
    в обществения живот, както и самостоятелния и
    самоопределящия начин на живот.

Клиенти

Нашите услуги са насочени към хора с:

•   душевни разстройства и/или
•   психични заболявания.

Ползващите нашите услуги

•   живеят в собствено жилище или
•   плануват в близко бъдеще да се преместят в
    собствено жилище
•   имат нужда от консултанция и помощ при
    справяне с ежедневието.

Предложение

Ние предлагаме консултанции и активна помощ в различните сфери на ежедневието.
Ние помагаме на нашите клиенти:

• Жилище
   Да се нанесат в собствено жилище, което отговаря
   на съответните нужди
 
• Контакти с институциите
  При обработването на писма от институциите и при
   контакти с институциите

• Професия и работа
  При плануването и добиването на професионална
   квалификация и при търсенето на работа
 
• Здравеопазване
   При търсене на лекарска помощ и при избор на
   здравословно хранене

• Обществен и културен живот          
  При посещаването на културни мероприятия

• Ежедневие и свободно време
  При плануване на ежедневието и при водене на
   домакинството

• Социални мрежи
  (семейство, приятели, колеги и т.н.)
  При развиването и запазването на социални връзки

• Справяне с кризи
   При сравянето с конфликти с роднини, приятели или
   в жилищната среда и при търсенето на последваща
   специализирана помощ

• Плануване на бъдещето
  При плануването и развитието на житейски
   перспективи
  Изработваме целите и пътищата заедно с нашите
  бенефициенти.

Сътрудници

При нас са назначени дипломирани социални работници и социални педагози, дипломирани педагози и сътрудници от други професионални области.

Нашите сътрудници посещават редовно обучения, допълнителни квалификации и биват професионално напътствани при поемането и изпълняването на техните задачи.

Нашите сътрудници принадлежат към различни културни и езикови кръгове. Към момента можем да предложим на нашите клиенти следните езици:

•    Немски
•    Кюрдски
•    Полски
•    Сръбски
•    Руски
•    Български
•    Турски
•    Македонски
•    Персийски

В случай на нужда кръгът на тези езици може да бъде разширен.

Финансиране

Разходите по тази мярка се поемат от компетнтните органи за социална помощ според разпоредбите по §§ 53 ff SGB XII (немския кодекс за социалното осигуряване раздел ХII)
При доходи и/или имущество над границите, предвидени в немския кодекс за социалното осигуряване, раздел XII, трябва клиенти да поемат част или целите разходи.
При въпроси относно подаването на заявления за поемане на разходите ще Ви консултираме с удоволствие.

AHMB e.V.

Zentrale
Eintrachtweg 19
30173 Hannover  
 
Tel.: 0511/ 22 00 79-0
Fax: 0511/ 22 00 79-49
E-Mail: info@ahmb.de
 
Außenstelle
Hamburger Str. 267
38114 Braunschweig
 
Tel: 0531/ 390 209-0
Fax: 0531/ 390 209-29
 
 
 
 
Folgen Sie uns auch auf Facebook
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.